PROVIDÈNCIA 29 · 08024 BARCELONA

Versembrant

Taller de rap per a nens i nenes: fem la nostra cançó!

Taller

Versembrant és una escola popular itinerant, que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l’art urbà i el hip hop, i que fa servir la creativitat per treballar valors d’igualtat, millorar les competències de l’àmbit lingüístic i artístic i fomentar el seu desenvolupament personal i social.

1a sessió Introducció històrica de la problemàtica a tractar. Introducció històrica al rap. Elements d’anàlisi i tècniques de creació· Anàlisi d’obres existents i recerca d’inspiració en referents
2a sessió Debat· Inici de la concepció de l’obra· Creació col·lectiva i individual
3a sessió Finalització de la concepció de l’obra· Pràctica i assaig· Poliment de l’obra· Treball d’aspectes escènics / espacials
4a sessió Enregistrament d’àudio; realització d’arranjaments o retocs finals.