PROVIDÈNCIA 29 · 08024 BARCELONA

Filosofia per aprendre a pensar a partir de l'experiència.

Visc, per tant Penso. Amb Carlota Serrahima.

Curs

Els dijous del 26 de setembre al 24 d'octubre, de 18:30h a 20:30h (cinc sessions)

Casa Blackie. Carrer Providència, 29, Barcelona.

Comprar (60€)

Curs de filosofia

A través de pensadores dones contemporànies de la filosofia, en aquest curs abordarem la qüestió filosòfica del saber per l’experiència. Què té d’especial, l’experiència, que ens sembla una forma tan privilegiada de coneixement? És sempre cert que haver viscut quelcom ens dona una autoritat especial per parlar-ne? I quin paper ha de tenir l’experiència subjectiva, viscuda per persones concretes, dins d’una societat plural?

Un curs radicalment actual sobre el valor epistèmic i polític de les coses que vivim i sentim en primera persona. No cal tindre nocions prèvies de filosofia, és un curs especialment pensat per apropar qüestions filosòfiques a tothom que hi tingui interès.

Sessió 1.
Viure-ho per comprendre-ho: nocions bàsiques.
A la primera sessió del curs introduïrem nocions bàsiques, recorrent a pensadors i exemples clàssics de la història de la filosofia. Consolidarem aquestes nocions bàsiques parlant d’un cas concret que històricament ha preocupat molt els filòsofs: el dolor. Per què ens sembla, el dolor, una experiència tan radicalment subjectiva? Podem, en algun sentit, sentir el dolor dels altres?

Sessió 2.
Experiències transformadores.
Les experiències transformadores són aquelles que canvien radicalment les persones que les viuen. La filosofia ha tractat com a experiències transformadores una sèrie de vivències ben comunes: la maternitat i paternitat, l’amor, la identitat social, la ideologia, la tragèdia o la mort. En aquesta sessió introduïrem aquest concepte I ens preguntarem: existeixen, realment, les experiències transformadores? Quines són? Com i en quin sentit ens transformen? Si realment ens transformen és mai racional triar-les (per exemple, és racional triar ser mare o pare)? I com poden dialogar les persones que les han tingudes i les que no?

Sessió 3.
Un espectre d’experiències.
La psicologia i la psiquiatria actuals ens parlen de la neurodivergència: una aproximació nova al que fins ara es considerava malaltia mental, segons la qual el que hi ha són, de fet, variacions graduals en les funcions mentals de les persones. Això permet, entre altres coses, que els relats que fan les persones amb diagnòstics psiquiàtrics sobre les seves pròpies experiències es puguin posar en relació amb relats d’experiències típicament considerades no patològiques.

Sessió 4.
Injustícia epistèmica.
A partir d’aquest punt del curs entrarem més a fons en les vessants social i política del nostre tema. Començarem a parlar de les maneres com la nostra experiència viscuda, i totes les transformacions interiors que implica, poden xocar amb el fet de viure en societat. La injustícia epistèmica és un tipus d’injustícia que es comet contra algunes persones, i que consisteix a negar-los l’autoritat respecte a les seves pròpies experiències; això passa especialment quan les persones pertanyen a grups socials marginalitzats. Quines formes d’injustícia epistèmica reconeixem en el nostre entorn? Què podem fer per resistir-nos-hi? I des de quina posició, i com, es pot ajudar els qui la pateixen?

Sessió 5.
Les experiències que ens desborden.
L’emoció és una de les experiències més intenses que tenim. I dins l’espectre de les emocions n’hi ha de particularment potents, com ara l’ira i la ràbia. La filosofia ha parlat sovint del paper i la legitimitat de l’ira i de la ràbia quan els individus vivim en societat — per exemple, de si són respostes adequades a les injustícies que hem vist a la sessió anterior. En aquesta sessió presentarem i discutirem aquestes idees, preguntant-nos, entre altres coses, si hi ha altres emocions, i en general altres experiències, que es puguin considerar políticament tan productives com l’ira i la ràbia.


El curs es realitzarà presencialment tots els dijous del 26 de setembre al 24 d’octubre, de 18:30h a 20:30h.

Carlota Serrahima és doctora en filosofia i professora a la facultat de filosofia de la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en les nocions de subjectivitat i d’autoconsciència, i en la seva relació amb les experiències corporals i afectives. Ha estat investigadora a la Universitat de Copenhagen, l’Institut Jean Nicod de París, la Universitat d’Anvers i la Universitat de Barcelona.